การจัดฟัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

การจัดฟัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ทันตกรรมจัดฟัน การจัดฟัน เป็นการรักษา ความผิดปกติ ของโครงสร้าง เหงือกและฟัน และส่งผลต่อการดำรงชีวิต ของผู้ที่มีปัญหา และบุคลิกภาพ ทันตกรรมจัดฟันจึงเป็นทันตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก , ขากรรไกรบน-ล่าง ผิดปกติ , ภาวะสบฟันหน้าไม่สนิท รวมถึงการสบฟันไขว้ ฟันที่เรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า ,การบดเคี้ยวบดอาหาร และส่งผลต่อการเกิดปัญหาของเหงือกและฟัน

การดูแลรักษาปัญหาเหล่านี้ที่ควรเข้ารับการ จัดฟัน โดยทันตแพทย์จัดฟัน ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการจัดฟัน ก็จะมีหลากหลายวิธี แล้วแต่ความเหมาะสม ซึ่ง การจัดฟัน จะสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันได้และยังเรียงกันได้สวยงามและสามารถบดเคี้ยวได้อีกด้วย

การจัดฟัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. การจัดฟันแบบติดแน่นไปกับฟัน วิธีการจัดฟันแบบนี้ จะเห็นว่ามีอุปกรณ์จัดฟัน ติดไปบนเนื้อฟัน โดยใช้เครื่องมือที่ทำจากโลหะคุณภาพดี โดยทันตแพทย์จะนำมาติดด้านนอกของผิวฟัน เพื่อปรับโครงสร้างของฟันที่ผิดปกติ และต้องเปลี่ยนยางทุกเดือน เมื่อยางหมดอายุการใช้งาน หรือตามที่ทันตแพทย์นัด
การจัดฟันแบบนี้ วัสดุโลหะนั้นเป็นผิวเรียบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคราบเศษอาหารติดยาก และทำให้การดูแลรักษาความสะอาดง่ายขึ้น ราคาไม่สูงมาก คนทั่วไปสามารถจะจัดฟันได้ การจัดฟันแบบนี้ เป็นการดึงฟันไปในตำแหน่งที่เหมาะสม จึงไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ ต้องไปพบทันตแพทย์ ตามนัด ทุกครั้ง โดยจะมีการตารางในการนัดเปลี่ยนเครื่องมือ ส่วนระยะเวลาในการรักษา แล้วแต่สภาพความผิดปกติของโครงสร้างเหงือกและฟัน ของคนไข้ ซึ่งโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ 2 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับปัญหาฟันของแต่ละคน ซึ่งทันตแพทย์จะทำตารางนัดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือ

2. การจัดฟันแบบถอดได้ การจัดฟันแบบนี้ ปัจจุบัน มีการพัฒนา รูปแบบ ของการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ ที่ไม่ต้องการจะให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน และสามารถออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือจัดฟันได้ ให้มีแรงยึดกล้ามเนื้อและกดกระดูกร่วมด้วย เพื่อให้ควบคุมการเจริญของกระดูกได้ ในการใช้บริการ ต้องพบทันตแพทย์ เพื่อหาวิธีการจัดฟันที่เหมาะ ทั้งกับงบประมาณของคนไข้ สภาพของปัญหา ระยะเวลาในการรักษา รวมถึง ต้องเข้าใจในการดูแลรักษาฟัน ด้วย การจัดฟันแบบถอดได้นี้สามารถถอดออกเองได้ และใส่เองได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร แต่ราคาก็จะสูงตามรูปแบบของการให้บริการ ที่สำคัญ ผู้ใช้บริการจัดฟันแบบถอดได้ ต้องเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องมือ และมีวินัย ในการจะสวมใส่ และดูแลรักษาด้วย